Valutakurser december och januari

Varuförvärv från EU räknas om till svenska kronor vid momsredovisningen. Valutakurs som fastställs av oberoende part – t ex Riksbanken eller Tullverket – får användas. Riksbankens genomsnittskurser är ett medelvärde av mittkurserna under månaden som gått (december). Tullverkets växelkurser är i princip växelkurserna den näst sista onsdagen i månaden och gäller för den påföljande månaden (januari). 

Företag som redovisar Intrastat ska som omräkningskurs använda dagskursen vid leveransen eller den tullkurs som fastställts för redovisningsmånaden. Vid intrastatredovisning i januari avseende varuleveranser i december ska alltså Tullverkets kurser för december användas. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas i bokslutet som huvudregel till balansdagens kurs. Fordringar värderas normalt till bankens köpkurs och skulder till säljkursen.

Klicka på bilden för att förstora den

Euro – omräkningskurs 

Företag som har sin redovisning i euro ska i olika sammanhang räkna om posterna i redovisningen till svenska kronor. Enligt Skatteverket ska följande omräkningskurser användas. 

Omräkningskurs – moms och reklamskatt 

Vid redovisning till Skatteverket av moms och reklamskatt, ska uppgifterna räknas om till svenska kronor. Omräkning görs till en genomsnittskurs för den aktuella redovisningsperioden. 

Klicka på bilden för att förstora den

Omräkningskurser – bokslut 

För inkomstskatten gäller att resultaträkningen räknas om enligt en genomsnittskurs för beskattningsåret. Balansräkningen räknas om enligt balansdagens kurs. Den differens som då kan uppstå ska inte resultatföras utan föras upp som en korrigeringspost i balansräkningen. 

Klicka på bilden för att förstora den